Prejsť na obsah

Orgány družstva

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva zvolilo pre obdobie rokov 2022-2026 Predstavenstvo Stavebného bytového družstva v zložení:


  • Ing. Antal Ladislav - predseda predstavenstva
  • JUDr. Paták Jaroslav - podpredseda predstavenstva
  • Barin Peter - člen predstavenstva
  • JUDr. Hromádková Petra - člen predstavenstva
  • Ing. Staško Robert - člen predstavenstva
  • Szatmári Kazimír - člen predstavenstva
  • Tóth Ernest- člen prestavenstva

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva zvolilo pre obdobie rokov 2022-2026 Kontrolnú komisiu Stavebného bytového družstva v zložení:


  • Góra Tibor
  • Horváthová Edita
  • Ing. Tóth Attila
Návrat na obsah